Uppgifter om startperson

Kom enkelt igång genom att fylla i uppgifter om den person du vill att vi startar med (proband). Personen ska vara född under 1900 talet. Du får sedan ett utdrag på det jag hittar i arkiven och fråga om du vill fortsätta. Grundforskning om startpersonen är helt gratis. Har du frågor kontakta mig på joel@minnetlever.se eller 0735-313301.

Skriv startpersonens samtliga namn som du vet.
Skriv ÅÅÅÅMMDD (-NNNN). Fyra sista är ej obligatoriska.
Skriv ÅÅÅÅMMDD. Ej obligatorisk.
Ange personens födelseort eller församling.
Ange så mycket övrig information du har. Exempel är uppgifter om föräldrar, make/maka, barn, bostadsorter, yrke.
Din epostadress
Ditt telefonnummer